loader image

Dia.edu.az

  • 22.12.2023 - 00:00

25 dekabr 2023-cü il saat 13.00-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının nəzdində
fəaliyyət göstərən 5901.01 – Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə Elmi seminarda

Hasan Sıddıq oğlu Karademirin

“Türkiyənin Cənubi Qafqazda iqtisadi maraqları (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri)”

mövzusunda 5901.01 – “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisasında

Siyasi elmlər sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş

dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

EVENT INFO :

  • Start Date:22.12.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:22.01.2024
  • End Time:00:00