loader image

Dia.edu.az

  • 21.12.2023 - 00:00

25 dekabr 2023-cü il saat 11.00-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının nəzdində
fəaliyyət göstərən 5901.01 – Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə Elmi seminarda

Lalə Abbas qızı Talıbovanın

“Место и роль региона Южного Кавказа в отношениях США-России”

mövzusunda 5901.01 – “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisasında

Siyasi elmlər sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş

dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

EVENT INFO :

  • Start Date:21.12.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:10.01.2024
  • End Time:00:30