loader image

Dia.edu.az

  • 21.01.2024 - 00:00

26 yanvar 2024-cü il saat 12.00-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının nəzdində
fəaliyyət göstərən 5904.01 – Siyasi institutlar və sistemlər ixtisası üzrə Elmi seminarda

Nigar Fariz qızı Adilovanın

“Siyasi mədəniyyətin formalaşmasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  rolu”

mövzusunda 5904.01 – “Siyasi institutlar və sistemlər” ixtisasında

Siyasi elmlər sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş

dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

EVENT INFO :

  • Start Date:21.01.2024
  • Start Time:00:00
  • End Date:14.02.2024
  • End Time:00:00