loader image

Dia.edu.az

  • 23.11.2023 - 00:00

E L A N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun
olaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 2023-cü il dekabr ayının 20-dən 30-dək
ixtisas fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir.
İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmək üçün aşağıdakı
sənədlər təqdim edilir:
– şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti əlavə olunmaqla iddiaçının ərizəsi;
– iddiaçı Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı (dissertantı) olmadığı
halda, onun dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi müəssisədən müvafiq müraciət məktubu.

 İxtisaslar:

“Siyasi institutlar və sistemlər”

“Siyasi nəzəriyyə”

“Davamlı inkişafın idarə edilməsi” 

“Beynəlxalq münasibətlər”

“Dövlət İdarəçiliyi”

EVENT INFO :

  • Start Date:23.11.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.12.2023
  • End Time:00:00