loader image

Dia.edu.az

  • 04.05.2022 - 00:00

E L A N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun
olaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 2023-cü il iyun ayının 1-dən 10-dək
ixtisas fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir.
İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmək üçün aşağıdakı
sənədlər təqdim edilir:
– şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti əlavə olunmaqla iddiaçının ərizəsi;
– iddiaçı Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı (dissertantı) olmadığı
halda, onun dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi müəssisədən müvafiq
müraciət məktubu.

 

1. “Davamlı inkişafın idarə edilməsi”

2. “Dövlət İdarəçiliyi”

3. “Beynəlxalq münasibətlər”

4. “Siyasi nəzəriyyə”

5. “Siyasi institutlar və sistemlər” 

6. “Beynəlxalq münasibətlər tarixi”

EVENT INFO :

  • Start Date:04.05.2022
  • Start Time:00:00
  • End Date:30.06.2022
  • End Time:00:00