loader image

Dia.edu.az

  • 30.03.2023 - 00:00

E L A N

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 02 may 2023-cü il tarixin

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş

“Heydər Əliyev və müasir Azərbaycanın yeni inkişaf dövrü” mövzusunda doktorant və dissertantların elmi konfransı keçiriləcəkdir

     İştirak üçün təqdim olunan materiallar 2023-cü il aprel ayının 20-dək doktorantura-dia@mail.ru elektron poçt ünvanına göndərilməlidir.

Konfransa təqdim olunan məqalə aşağıdakı tələblərə uyğun tərtib edilməlidir:

Mətn Times New Roman şriftilə (hərflərin ölçüsü-14, interval-1,5) yığılır.

Məqalənin həcmi 5 səhifədən az olmamalıdır.

Mətnin əvvəlində sağdan doktorantın (tədqiqatçının) soyadı, adı və atasının adı (tam yazılmalı), 1 interval aşağıda ali təhsil müəssisəsinin və ya elmi tədqiqat təşkilatının adı (tam yazılmalı), 1,5 interval aşağıda mərkəzdə qalın hərflərlə məqalənin adı, 1,5 interval aşağıda solda açar sözlər (hər üç dildə), sonra isə məqalə mətni çap edilir.

Məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. İstinad olunan mənbələr ədəbiyyat siyahısında əlifba sırası ilə yazılmalı və nömrələnməlidir. Mənbənin ədəbiyyat siyahısındakı nömrəsi və səhifə nömrəsi mətndəki istinaddan sonra mötərizədə göstərilir: (8, s.92). İstinad olunan ədəbiyyat nəşr olunduğu dildə verilir.

Məqalənin sonunda onun yazıldığı dildən başqa iki dildə xülasə verilir.

Konfransın materialları əsasında məqalələr toplusu nəşr olunacaq.

Əlaqə telefonu: (012) 492-65-52

 

                                                   Elmi təşkilat ve beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

EVENT INFO :

  • Start Date:30.03.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.07.2023
  • End Time:00:00