loader image

Dia.edu.az

  • 05.05.2021 - 20:00
  • Bakı, Azərbaycan

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan   olmasının 98-ci  ildönümünə həsr olunmuş doktorant və dissertantların

 

“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

MÜASİR İNNOVATİV İNKİŞAFI”

 

mövzusunda

ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

 

07.05.2021 saat 11.00

 

https://us02web.zoom.us/j/6758149820?pwd=eVlMNmR6TW9nNkNvNUJpSzNIUmZadz09

EVENT INFO :

  • Start Date:05.05.2021
  • Start Time:20:00
  • End Date:07.05.2021
  • Location:Bakı, Azərbaycan