loader image

Dia.edu.az

Doktorantura və dissertanturaya  qəbul

Doktorantura və dissertanturaya qəbul

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 2024-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir   Doktorantura Elm sahələri və ixtisaslar   Şifrələr Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla əyani qiyabi TEXNİKA ELMLƏRİ:         Kompüter elmləri 1203.01 1   1 İQTİSAD ELMLƏRİ:         Dünya […]

ELMİ KONFRANS

ELMİ KONFRANS

E L A N 29 aprel 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidentiyanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti”kafedrasının “Azərbaycanda müasir idarəetmə formaları: yeni reallıqlar vəperspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransı  keçiriləcəkdir. Tezislər aşağıdakı istiqamətlər üzrə qəbul olunur: Dövlət idarəçiliyiDövlət qulluğun təşkili və idarə edilməsiMenecmentIctimai siyasətHeyətin idarə edilməsi Konfransda iştirak etmək istəyənlər tezislərini 10 aprel 2024-cü […]

DİSSERTASİYA   ŞURASI

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 aprel 2024-cü il saat 13.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Sevinc Qənbər qızı Həsənova   “DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ STRESİN İDARƏOLUNMASIVƏ ARADAN QALDIRILMASI”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT

DİSSERTASİYA     ŞURASI

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 aprel 2024-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Lalə Afiq qızı Cəfərova   “İCTİMAİ SƏHİYYƏ SİSTEMİNDƏ BİOETİKPRİNSİPLƏR: AZƏRBAYCANIN SİYASİKURSU VƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı   02 may 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda davamlı inkişafın formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu” mövzusun­da doktorantların və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi-praktik konfransı keçiriləcəkdir.   Tezislər […]