loader image

Dia.edu.az

E L A N    “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”

E L A N “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”

E  L  A  N Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun olaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 2022-ci il dekabr ayının 10-dan 20-dək ixtisas fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir.  İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak […]

DİSSERTASİYA  ŞURASI

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 noyabr 2022-ci il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED.2.30 Birdəfəlik Dissertasiya şurasının iclasında Züriyə Ruslan qızı Qarayeva  “ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASI DÖVRÜNDƏ TÜRKİYƏ SİYASİ SİSTEMİNİN TRANSFORMASİYASI”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT

DİSSERTASİYA  ŞURASI

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 noyabr 2022-ci il saat 14.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED.2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Abbas Əli  oğlu Əliyevin  “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   АВТОРЕФЕРАТ

DİSSERTASİYA  ŞURASI

DİSSERTASİYA ŞURASI

04 noyabr 2022-ci il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED.2.30 Birdəfəlik Dissertasiya şurasının iclasında Günel Qurbanəli qızı Məlikli  “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ İNKİŞAFSİSTEMİ İLHAM ƏLİYEVİN SİYASİ STRATEGİYASIKONTEKSTİNDƏ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT ABSTRACT

DİSSERTASİYA  ŞURASI

DİSSERTASİYA ŞURASI

28 oktyabr 2022-ci il saat 14.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Tural Rafail oğlu Şirin  “SİVİLİZASİYALARIN QARŞIDURMASI” MÜASİR BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR KONTEKSTİNDƏ  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT ABSTRACT