loader image

Dia.edu.az

İNKLÜZİV İNKİŞAFIN İDARƏ EDİLMƏSİNİN ƏSASLARI

Azərbaycan Respublikasında inklüziv inkişafda qlobal miqyasda lider olan Azərbaycan Respublikasının təcrübəsinə əsaslanan dünyada  ilk  “İnklüziv inkişafın idarəedilməsinin əsasları” dərslyi azərbaycan və rus dillərində dərc edilmişdir. (Müəllif: Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərov).

Ali Məktəblər üçün dərslik. Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 216 səh.

İSBN: 978-9952-518-09-02