loader image

Dia.edu.az

“Dillər” kafedrası

1999-cu il Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında  Dövlət  İdarəçilik Akademiyası  yaranan tarixdən   Dillər  kafedrası  fəaliyyət  göstərir.    

Dillər  kafedrasında bütün ixtisaslarda  Azərbaycan, Rus, İngilis, Alman və Fransız dilində “Xarici Dildə Işgüzar və Akademik Kommunikasiya” həmçinin “Ixtisas Yönümlü Xarici Dili” və “Xarici Dil” (İngilis, Alman, Fransız və Rus)  fənləri tədris edilir.

Kafedra tərəfindən  xarici dilin tədrisində dünya təcrübəsinə istinad edilərək innovativ metodlardan geniş istifadə olunur. Bu da öz növbəsində dərslərin keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı tələbələrin dərs prosesindəki aktivliyini artırmaq və onların qavrama qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün məqsədyönlü hesab edilir.

Müəllimlər tələbələrin dili yüksək səviyyədə qavramaları üçün nəinki linqvistik bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsində yardımçı olur, həmçinin, onları ayrı-ayrı dil vahidləri yönündə istiqamətləndirərək yaradıcı tədqiqatlara həvəsləndirirlər.

Kafedrada çalışan müəllimlər, işlərinə məsuliyyətlə yanaşır,  tədrisin müxtəlif  istiqamətləri üzrə elmi  məqalələr, dərs vəsaitləri, yeni proqramlar tərtib edirlər. 

Bundan başqa  kafedrada 1 elmlər doktoru, professor, 13 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 6 baş müəllim, 5 müəllim olmaqla toplamda 24 nəfərdən ibarət heyət tədris edir.

Dilin tədrisi üçün kafedranın müəllimləri müxtəlif dil qurumları  ilə, o cümlədən səfirliklər və beynəlxalq təşkilatlarla yaxından əlaqə saxlayır və bir çox elmi konfranslarda, simpoziumlarda, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə fəal iştirak edir.

 Akademiya yarandığı dövrdən 2019-cu ilin iyun ayına kimi “Dillər kafedrası”na  əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor Akif Əmirxan oğlu  Bayramov rəhbərlik etmişdir.

2019-cu ilin iyul ayından 2020-ci ilin oktyabr ayına qədər  “Dillər kafedrası”na filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif  Mürsəl oğlu Ağayev rəhbərlik etmişdir.

Hal-hazırda kafedraya filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəfiyeva Ülkər Nəriman qızı rəhbərlik edir.