loader image

Dia.edu.az

“DÖVLƏT İDARƏETMƏSİ VƏ MENECMENT” KAFEDRASININ 2015-2023-CÜ İLLƏRDƏ TƏŞKİL ETDİYİ KONFRANSLAR

  1. 27 aprel 2015-ci il tarixiində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Regionların inkişafı: innovativ iqtisadiyyatın formalaşması və perspektiv imkanlar” mövzusunda Respublika elmi-paktik konfransı keçirilmişdir.
  2. 20 aprel 2016-ci il tarixində  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  Dövlət İdarəçilik Akademiyası  Ümummilli lider Heydər  Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Korporativ idarəetmə: realliqlar və perspektiv imkanlar” mövzusunda Elmi Seminar keçirilmişdir.
  3. 31 may 2017-ci il tarixiində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”: Gələcək Dəyərlər mövzusunda Respublika Elmi Konfransı keçirilmişdir.
  4. 25 may 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “İnnovativ inkişafda dövlət və özəl sektorların qarşılıqlı münasibətlərinin idarə olunması” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı keçirilmişdir.
  5. 6 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında magistrlar və bakalavrların elmi və yaradıcılıq potensialına dəstək məqsədi ilə “Strateji yol xəritəsi” ndəki hədəf göstəricilərinə həsr olunmuş Poster Sessiyası formatında “Azərbaycan Respublikası innovativ  sosial–iqtisadi inkişaf dinamikası” mövzusunda Elmi-Praktik Konfransı  keçirilmişdir.
  6. 22 aprel 2019-cu il tarixiində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Azərbaycanda regional inkişafın idarəolunmasında müasir istiqamətlər” mövzusunda Respublika Elmi-Praktik Konfransı keçirilmişdir.
  7. 08 dekabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri: Məqsədlər, Vasitələr və İqtisadi İnkişafın İnklüzivliyi” mövzusunda Poster formatında Virtual Respublika Elmi Konfransı keçirilmişdir.
  8. 3 iyun 2021-ci il tarixində “Post Pandemiya iqtisadiyyatı: reallıqlar və proqnozlar” mövzusunda Virtual Respublika Elmi-Praktik Konfransı keçirilmişdir.;
  9. 27 may 2022-ci il tarixində “İdarəetmədə yeni trendlər və paradiqmalar” mövzusunda hibrid Respublika Elmi-Praktik Konfransı keçirilmişdir;
  10. 7 iyun 2023-cü il tarixində “İdarəetmə və İqtisadiyyatda yeni istiqamətlər və trendlər” mövzusunda hibrid Respublika Elmi-Praktik Konfransı keçirilmişdir.