loader image

Dia.edu.az

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 23 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019−2025-ci illər üçün Strategiya”nın  içraçılarından biri olaraq Akademiya  müvafiq hədəfləri, həmin hədəflərə çatmaq üçün həyata keçirilməsi tələb olunan tədbirlərin reallaşdırılması ilə bağlı müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə fəaliyyətlər kafedra ilə qarşlıqlı şəkildə aparılmaqdadır.