loader image

Dia.edu.az

ELMI SEMINARLAR VƏ KONFRANSLAR

Tarix

Mövzu

Çıxış edən

Rəhbər

1

10/10/2017

Şəhərlərin davamlı innovativ inkişafı.

H. Nəsirli

dos. E Abasov

2

12/12/2017

Dövlət idarəetmə orqanlarında elektron sənədləşmə.

S.Məmmədova E.İbrahimov      S Ələsov

dos. A.  Mehdiəliyev b/m E. Həsənov

3

1/10/2018

Maliyyə bazarında R-kodların tədbiqi.

E. Mustafayeva

dos. H. Cəfərova

4

3/9/2018

“Smart city” konsepsiyası. Texnoparklar, şəhərlərin müasir inkişaf prinsipləri.

H. Nəsirli

dos. P. Qurbanov

5

5/10/2018

Azərbaycan Respublikasında ömür müddətinin davamlılığının ekonometrik modelləşdirilməsi.

H. Nəsirli

dos.O. Muxtarova

7

23 noyabr, saat 17.30-da (kafedra) Smart şəhərlər sistemində intellektual nəqliyyatın tətbiqi K.Q.Kərimli, İ.A.Musayeva  
    8 3 aprel, saat 18.30 (kafedra)  Azərbaycan Respublikasında smart şəhər sisteminin inkişaf perspektivləri H.M.Nəsirli  
    9 may Dövlət idarəçiliyində “blokchain” texnologiyasının tədbiqi sahələri dos. S.Y.Bağırova  
 10.           iyin  Rəqəmsal iqtisadiyyatın əsas komponentləri

 i.ü.f.d.b.m. FərzəliyevM.

H.M.Nəsirli

 
 11.  20 dekabr 2019

 “Azərbaycan Respublikasında sığorta işinin davamlı inkişafı” 

 Çinani S.  Quliyeva N.
 12.  24 dekabr 2019  “Elektron hökümət və elektron idarəetmənin müasir problemləri”   Çinani S.  Musayeva İ.
 13.  08 dekabr   2020

 “İqtisadiyyatın intellektual idarəedilməsində

bilik və bacarıqlar”

 dos.F.Rəhmanov  Abasov     Elçin
14. 03.02.22

“Sığorta sektorunda qabaqcıl texnologiya trendləri”

Zeynallı Lətif   
15. 03.02.22

“Qeyri-səlis məntiq və neyron şəbəkələrin idarəetmədə tətbiqi”

Qeyisov Rahib