loader image

Dia.edu.az

 

Sıra 

 

Problemin, mövzunun, işin adı

Yerinə yetirilən

işin həcmi

(ç.v.)

 

İcraçıların elmi  dərəcəsi,  soyadı, adı, atasının adı

İcra müddəti

(il, ay)

 

Mövzunun

işin rəhbəri

 

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

  İstiqamət: Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi

 
Problem:  Azərbaycanda dövlət

idarəçiliyi sistemində innovativ

inkişafın aktual problemləri

 
Mövzu:  Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın idarə edilməsi

8,0

Kafedranın  professor-müəllim

heyəti

01.I.2016-31.XII.2017

Prof. Ç.İsmayılov

 
 

 

1

İş 1. Qlobal çağırışlar və Azərbaycanın davamlı inkişafının təmin  edilməsi

2,0

Prof. Ç.N.İsmayılov

01.I.2016-31.XII.2017

Prof. Ç.İsmayılov

 
  I rüb: Mərhələyə aid nəzəri

materialın toplanması

   

yanvar-mart

   
II rüb:Materialın sistemləşdirilməsi

və təhlili

aprel-iyun

Növbəti məzuniyyət    

iyul-avqust

   
  III-IV rüb: Mərhələnin yazılması və aralıq hesabatın təqdim olunması

iyul-dekabr

 
  2 İş 2.Qlobal təhlükəsizlik və ekoloji sivilizasiyanın idarə edilməsi

6,0

b.ü.f.d.,dos.Nuridə  Əli qızı Mustafayeva

01.I.2016-31.XII.2017

 
  I rüb: Mərhələyə aid nəzəri

materialın toplanması

   

yanvar-mart

   
  II rüb:Materialın sistemləşdirilməsi

və təhlili

 

 

 

aprel-iyun

   
 

Növbəti məzuniyyət

 

 

 

iyul-avqust

 

 

 
  III-IV rüb: Mərhələnin yazılması və aralıq hesabatın təqdim olunması    

iyul-dekabr