loader image

Dia.edu.az

Əlikram Zakir oğlu Abdullayev

(I) Tədris İşləri Üzrə Prorektor

Elmi dərəcələri :Fəlsəfə elmləri namizədi – 1970; Fəlsəfə elmləri doktoru –  1988

Elmi adları:  Dosent – 1973;  Professor – 1991

PEŞƏ FƏALİYYƏTİ

1967 – 1982 –müəllim, baş müəllim, dosent (Azərbaycan Dövlət Universiteti – indiki BDU-nun Elmi kommunizm kafedrası), baş elmi işçi (M.V.Lomonosov adına MDU, İctimai Elmlər üzrə Ali məktəb müəllimlərinin  İxtisasartırması  İnstitutu),  Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU) Elmi kommunizm kafedrasının dosenti.

1982 – 1991 – Bakı Ali Partiya məktəbində  fəlsəfə və elmi kommunizm kafedrasının dosenti,   fakültə dekanı, professor, Mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri

1991 – 1999 – Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda (BSİPİ) Kulturologiya kafedrasının müdiri, tədris işləri  üzrə prorektor,  rektor əvəzi, YUNESKO İnsan hüquqları, demokratiya və sülh kafedrasının müdiri (1997-ci ildən).

1999 – indiyədək – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının  I(tədris işləri üzrə) prorektoru,  Dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrasının professoru.

TƏDRİS – TƏDQİQAT  SAHƏLƏRİ

Dövlət idarəçiliyi sahəsində islahatlar, dövlət idarəçiliyi etikası, təhsilin idarə olunması, insan hüquqları, milli-etnik münasibətlər

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. İlham Əliyev və müstəqil xarici siyasət // İlham Əliyev – 10 il hakimiyyətdə (Elmi-praktik konfransın materialları, Sumqayıt, 2013). Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013. s. 49-65.
 2. Azərbaycançılıq ideyasının inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu (həmmüəllif) // Dövlət     idarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə. – 2013. – № 2 (jurnalın xüsusi buraxılışı). – s. 65-73.
 3. BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NDE DEVLET YAPILANMASI,  KAMU  YÖNETİMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  (Həmmüəllif), Ankara, 2012.
 4. Səmərəli dövlət idarəçiliyi: zamanın çağırışları // 5-6 dekabr 2011-ci ildəAzərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən Beynəlxalq elmi konfransın materialları (İdeya müəllifi, ümumi rəhbər, açılış nitqi, “Səmərəli dövlət idarəçiliyi sistemi: Azərbaycan təcrübəsi” mövzusunda məruzə) – Bakı, 2012 – 598 s.
 5. Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 ili: Uğurlar, problemlər, perspektivlər // Geostrategiya. – 2012. – № 1. – s. 32-39.
 6. Azərbaycanın müstəqilliyi və modernləşməsi sosial-fəlsəfi fikir işığında // Dövlət idarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə  – 2012. – № 2. – s. 153-162 .
 7. Kadr potensialının inkişafında dəyərlər sisteminin rolu // “Ali təhsil və cəmiyyət”(Elmi-metodik jurnal) – 2012. – № 2. – s. 6-9.
 8. Система ценностей как важный фактор подготовки и переподготовкигосударственных служащих (www.tnu.podelise.ru).
 9. General Features of Educational Service System and Problem Areas in Azerbaijan (co-auhtor). – Journal of Eurasian Studies (AVID), Volume 1.Istanbul, 2012, 75-106.
 10. AzerbaycandaEgitimHizmetleriSunumununGenel ÖzellikleriveSorunAlanları (Həmmüəllif) //Avrasiya İncelemeleri Dergisi (AVID)// Vol. 1. Istanbul, 2012,  s.75-106.
 11. Etik ve yarğı etiki Hukuk biliminin günsel sorunları (həmmüəllif). III Uluslararası konqre bildiri kitabı. Cilt 1 (Kamu hukuku), Samsun, Türkiyə, s.17-41.
 12. The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan //Turkish Public Administration Annual Vol. 36-37 / 2010-2011, pp. 21-34.
 13. Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi (həmmüəllif)– Dərslik , Bakı,  2010,  550 s.
 14. İnsan hhüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli mexanizmlər// Ə.Abdullayev, A. Azarov, V. Röyter, K. Hüfner,  Bakı, 2008, – s. 487.
 15. Civil service System of Azerbaijan on the way of modernization// Public Administration: Protection and Quality of Public Services – International Trends. Conference proceedings, 25-27 November, 2007,Athens, 2008, pp.206-219.
 16. Politologiya – Ensiklopedik lüğət (həmmüəllif). Bakı, 2007,  463 s.
 17. Dövlət İdarəçiliyi – İzahlı lüğət (həmmüəllif). Bakı, 2006, 394 s.
 18.  Beynəlxalq Fəlsəfə günü UNESKO-nun Fəlsəfə strategiyasında// “Dövlət idarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə”  – 2005. – № 3.
 19. Strencthening Human Richts and sustainable development in the Republic of Azerbaijan //UNESCO chairs on Human Rights, democracy, peace and tolerance bulleten 5. Stadtschlaining, Austria, December, 2003.
 20. Azərbaycan dövlətçiliyi və milli identiklik problemi // Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən elmi sessiyaın materialları, Bakı, 2003.
 21. Qarabağ öz müqəddəratini təyin edə bilərmi?// Lissabon sammiti – 1996, Bakı, 1997 və s.

 

BEYNƏLXALQ  LAYİHƏLƏRDƏ  İŞTİRAKI

1. “İnsan inkişafı” konsepsiyasının tədrisi və tətbiqi üşün təhsil müəssisələrinin  imkanlarının  artırılması – BMT İnkişaf  Proqramının Azərbaycan üzrə layihəsi(milli koordinator), 2011-2015.

2. “Beynəlxalq münasibətlər”sahəsində bilik və bacarıqlarin artırılması(Beynəlxalq münasibətlər sahəsində çalışan Azərbaycan və Gürcüstan dövlət qulluqçuları üçün diplomatik təlimlər). Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi    Akademiyası və İsveçrə İnkişaf və əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi ilə Cenevrə Beynəlxalq      tədqiqatlar İnctitutunun birgə layihəsi (yerli koordinator), 2005- 2006.

3. Dövlət  siyasəti məsələlərinə dair Beynəlxalq bilik standartlarının tətbiqi. Kanada- Azərbaycan layihəsi (yerli koordinator) , 2004-2007.

4. Azərbaycanda dövlət qulluğu sahəsində islahatlar. Avropa Birliyinin TACIS proqramı layihəsi (DİA işçi qrupunun rəhbəri), 2003- 2005

5. Universitet idarəetməsinə dair Avropa layihəsi – “AvroAzer”: Fransa-İspaniya-Azərbaycan (yerli koordinator). 1999–2000.

6. İnsan hüquqları, demokratiya və sülh YUNESCO kafedralarının UNITWIN şəbəkəsi ( (1997- ci ildən bəri) və digərləri.

İŞTİRAK  ETDİYİ  BEYNƏLXALQ  KONFRANSLAR

 

1.XXI əsrdə dövlət idarəçiliyinə yeni baxış. Elazıq (Türkiyə), Iyun, 2013

2.Türk Dünyası ətraf mühit problemləri beynəlxalq simpoziumu.  Anadolu Üniversitesi, Əskişəhər  (Türkiyə), 2013.

3.Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun aktual problemləri. Dövlət qulluqçularının Peşə bayramı gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans, Bakı, iyun, 2012

4.Səmərəli dövlət idarəçiliyi: zamanın çağırışları. Beynəlxalq elmi konfrans. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı, 5-6 dekabr 2011-ci il

5.Korrupsiyaya qarşı mübarizə və dövlət idarəçiliyi kadrlarının hazırlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq.  Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Dövlət İdarəçiliyi Akademiyaları rektorlarının forumu, Moskva-Vladimir (RF), 15 – 21 may 2011-ci il

6.YUNESKO-nun səlahiyyətinə aid olan sahələr üzrə insan hüquqları ekspertlərinin “İnsan hüquqlarına dair Ümumi bəyannamənin” 60 illiyinə həsr edilmiş subregional görüşü., MQİMO-UNİVERSİTET, Moskva(RF) May, 2008.

7.Terrorizmin qarşısının alınmasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı. ATƏT-in illik konfransı// Vena (Avstriya), sentyabr, 2008

8.Dövlət İdarəçiliyi: İctimai xidmətlərin keyfiyyətlərinin təmin edilməsi: beynəlxalq meyllər. Afina (Yunanıstan), Noyabr, 2007.

9. Baltikyanı ölkələrin  Dövlət idarəçiliyi institutları və “Nordplus” layihəsi (Litva, Latviya, Daniya, Finlandiya, Ukraina, Azərbaycan, Kanada)  rəhbərlərinin görüşü,Vilnüs (Litva), Avqust, 2006

10.YUNESKO kafedraları rəhbərlərinin regional qiymətləndirmə konfransı. Tbilisi (Gürcüstan), mart, 2004

11.İnsan hüquqları, demokratiya və sülh kafedraları müdirlərinin beynəlxalq toplantısı. Ştadtşlayninq (Avstriya), aprel, 2002.

12.İnsan hüquqlarına dair Ümumi bəyannamənin 50 illiyinə həsr olunmuş Ümumdünya forumu. Paris (Fransa), dekabr, 1998 və digərləri.