loader image

Dia.edu.az

 

İdarəçilikdə riyaziyyat” dərnəyi Akademiyanın bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələrinin riyazi biliklərinin möhkəmləndirilməsi və onların əldə etdikləri biliklərin kompüter elmlərinə tətbiqi vərdişlərinin yüksəldilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Dərnək tam könüllülük əsasında müəllim, magistrant və tələbələrimizin iştirakı ilə dərsdən kənar saatlarda həftədə iki dəfə olmaqla onlayn şəkildə fəaliyyət göstərir.