loader image

Dia.edu.az

ELEKTRON İDARƏETMƏ ŞÖBƏSİ


Elektron idarəetmə şöbəsi Akademiyanın İnternet, şəbəkə və İnformasiya texnologiyaları xidməti sahəsində əsas aparıcı şöbəsidir. İnformasiya Kommunikasiya Təminatı şöbəsi Akademiyanın Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərir. İctimai əlaqələr, elektron tədris və informasiya təminatı şöbəsinə operativ rəhbərliyi müdir həyata keçirir və şöbənin fəaliyyətini təşkil edir. Şöbə aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: – Akademiyanın struktur bölmələrində, kabinet və auditoriyalarda xidmət göstərən İnformasiya texnologiyalarına aid rabitə xətləri, şəbəkə qovşaqları və qurğuları, kompüter və ona aid digər qurğuları mütəmadi olaraq nəzərdən keçirir, texniki və proqram təminatını sazlayır, bu texniki vasitələrin intensiv və qüsursuz xidmət və fəaliyyətini təmin edir, gündəlik, mövsümi və illik texniki-proqram xidməti göstərilir.  

Telefon- (994 012)492-64-07
E-mail- incomser@dia.org.az