loader image

Dia.edu.az

İntellektual sistemlərin idarə olunması kafedrasında tədris olunan fənlərin siyahısı
BAKALAVRİATURA

 1. “BULUD” texnologiyaları və hesablamaları
 2. Analitik həndəsə
 3. Diferensial tənliklər
 4. Diskret riyaziyyat
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 6. Ekonometrika
 7. Ədədi üsullar
 8. Ədədi üsullar – 2
 9. Xətti cəbr
 10. Xətti cəbr və riyazi analiz
 11. İdarəetmədə riyazi üsullar
 12. İKT-baza kompüter bilikləri
 13. İnformasiya (üfbs) texnologiyaları (ixtisas üzrə)
 14. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
 15. İnformasiya təhlükəsizliyinin menecmenti və İT-risklərin idarə olunması
 16. İnformasiyanın qorunması üsulları
 17. Kompleks analiz
 18. Kompüter arxitekturası və əməliyyatlar sistemi
 19. Kompüter qrafikası və müasir qrafik interfeyslər
 20. Kompüter şəbəkələri
 21. Qraflar nəzəriyyəsi
 22. Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalari və informasiya təhlükəsizliyi
 23. Obyektyönümlü proqramlaşdırma
 24. Optimallaşdırma üsulları
 25. Paralel paylanan hesablamalar
 26. Proqramlaşdırmanın əsasları – 2
 27. Proqramlaşdırmanın əsasları – 1
 28. Rəqəmsal kommutasiya sistemləri və rabitə şəbəkələri
 29. Riyazi analiz – 2
 30. Riyazi analiz –1
 31. Statistika
 32. Web texnologiyalar

MAGİSTRATURA

 1. Bilik menecmenti və sistem mühəndisliyi
 2. Dövlət informasiya sistemlərində proqramlaşdırmanın tətbiqi
 3. Dövlət layihələri və risklərin optimallaşması
 4. Dövlət orqanlarında E-xidmətlərin təşkili və E-sənəd dövriyyəsi
 5. Elektron hökümət və dövlət idarəolunmasında İT-menecment
 6. Elektron mühasibat və maliyyə-konsalting
 7. Əməliyyat sistemlərinin təhlükəsizliyi
 8. İdarəetmə uçotu və təhlil
 9. İdarəetmədə proqramlaşdırma dillərin tətbiqi
 10. İqtisadi informasiya sistemləri və maliyyə konsalting
 11. İqtisadiyyatda statistik-ekonometrik modelləşdirilmə
 12. İqtisadiyyatda şəbəkə sistemləri və onların təhlükəsizlik təminatı
 13. İntellektual idarəetmə və neyron şəbəkələrin proqramlaşdırılması
 14. İnternet marketinq və logistik kommunikasiyalar
 15. Kompüter elmlərinin müasir problemləri
 16. Obyektyönümlü proqramlaşdırma və layihələndirmə
 17. Optimal idarəetmədə proqramlaşdırmanın tətbiqi
 18. Optimal idarəetmənin əsasları
 19. Rəqəmsal iqtisadiyyat və bilik mühəndisliyi (DATA SCİENCE)
 20. Rəqəmsal marketinq və blokçeyn texnologiyalar
 21. Stoxastik idarəetmə və statistik təhlil
 22. WEB texnologiyaların təhlükəsizliyinin təminatı