loader image

Dia.edu.az

Kafedrada aşağıdakı elmi istiqamət, problem və mövzular üzrə elmi tədqiqat işləri aparılır:

 

İstiqamət: Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsi

Problem: Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəçilik sisteminin innovativ inkişafı

Mövzu 1.: Rəqəmsal iqtisadiyyatda texniki-informasiya üsulları (kraudsorsinq, project menecment, İT-menecment)

Mövzu 2.: Dövlət idarəçiliyində Big data sistemlərinin tətbiqi

Mövzu 3.: Şəhər nəqliyyat şəbəkələrinin modelləşdirilməsi prinsiplərinə yanaşmaların tədqiqi

Mövzu 4.: Sığorta və aktuar verilənlərin statistik analizi