loader image

Dia.edu.az

İXTİSASLAR

BAKALAVR SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ

050509 Kompüter elmləri

 

MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSU ÜZRƏ

 

060509 Kompüter elmləri
  İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı
  İdarəetmədə informasiya sistemləri
  Biliklərin idarə olunması
  İqtisadi informasiya sistemləri
  Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları
  Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
  Rəqəmsal hökumət
060410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
  Elektron idarəetmə