loader image

Dia.edu.az

İXTİSASLAR

BAKALAVR SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ

050203    Dövlət və ictimai münasibətlər
   

MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ

060410 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi
060407 Heyətin idarə edilməsi
060805

Gənclərlə iş 


RƏHBƏR DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ KADRLARININ  İXTİSASININ ARTIRILMASI  İNSTİTUTU ÜZRƏ (MAGİST5RATURA SƏVİYYƏSİ)

 

060410

 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

060410

Dövlət strukturlarında menecment

DOKTORANTURA SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ

5909.01 Dövlət idarəçiliyi
5904.01 Siyasi institutlar və  sistemlər