loader image

Dia.edu.az

İXTISASLAR

Bakalavr  pilləsində

  1. İqtisadiyyat ixtisası

Magistratura  pilləsində:

  1. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
  2. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyatı və proqnozlaşdırılması
  3. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
  4. Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

Doktorantura

  1. 53.0101 -Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi
  2. 53.12.01-  Sahə iqtisadiyyatı
  3. 53.09.01 – Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti
  4. 53.11.01.- Müəssisənin təşkili və idarə olunması