loader image

Dia.edu.az

İXTİSASLAR

Kafedra Dövlət İdarəçilik Akademiyanın bakalavr üzrə (“050404 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi”
və “050408 – Menecment” ixtisasları), magistratura (“60410 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi”
“60407 – Menecment” ixtisasları), Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası üzrə Rəhbər Dövlət
İdarəçiliyi Kadrlarının İxtisasının artırılmasında və yenidən hazırlanması prosesinin həyata
keçirilməsində iştirak edir.