loader image

Dia.edu.az

KAFEDRANIN ƏMƏKDAŞLARI
Sıra №

Professor-müəllim heyəti

(soyadı, adı və atasının adı)

əsas və ya əlavə iş yeri Elmi adı elmi dərəcəsi
1. Hüseynova Xatirə Mail qızı Kafedra müdiri prof.  0.5əvəz i.e.d
2. Süleymanova Gülarə Muxtar qızı əsas dos. i.ü.f.d
3. Qurbanova Səidə Şərif qızı əsas dos. i.ü.f.d
4. Kərimova Mələk Lətif qızı əsas b/m  
5. Nuriyeva Nuşabə Əli qızı əsas b/m i.ü.f.d.
6.  İsmaylova Fidan Eldar qızı  0.5 əsas müəl.  i.ü.f.d. 
7. İsmayılzadə Gülzar Sabir qızı
0.5 əsas  müəl.   
8.  Quliyev Müşfiq Yelmar oğlu 0.5 əvəz
prof.əv  i.e.d. 
9.  Bağırzadə Murad Manaf oğlu 0.5 əvəz  dos.əv.  i.ü.f.d 
10. Qurbanova Təranə Hidayət qızı  0.5 əvəz  dos.əv.
 i.ü.f.d.
11.

Muradov
Allahyar  Niyaz oğlu

0.5 əvəz  dos.
 i.ü.f.d
12. Abdullayeva Rəsmiyyə Sabir qızı
0.5 əvəz
prof.əv
i.e.d. 
13. Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu
0.5 əvəz  müəl.   
14. Məmmədova Aysan Nüsrət qızı 
0.5 əvəz    müəl. PMP®/by PMI 
15. Bədəlova Aynur Ələddin qızı 
0.5 əvəz    müəl.  
16. Qaraeyeva Aydan Qara qızı  
0.5 əvəz   müəl.