loader image

Dia.edu.az

Kafedra müdiri
Xatirə Hüseynova Mail
iqtisad elmləri doktoru, professor

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu və iqtisad elmləri doktorluğu üzrə dissertasiya işlərinə elmi rəhbərlik və elmi məsləhətçilik. Tədris-tədqiqat sahələri – ümumi iqtisadiyyat, sahə iqtisadiyyatı, regional idarəetmə, iqtisadiyyatın idarə olunması. İxtisaslaşmış dissertasiya Şuralarında və Ekspert Şurasında iştirakçılıq, 100-dən çox beynəlxalq və yerli dərc olunmuş elmi məqalələr, kitablar, monoqrafiya və tədris vəsaitinin, fənn proqramlarının müəllifi, beynəlxalq konfransların dərc olunan Materiallarının redaksiya heyətində, beynəlxalq jurnalın redaksiya heyətində, beynəlxalq və yerli konfranslarda moderatorluq və təqdimatçılıq, kafedranın təşəbbüsü ilə yerli konfransların təşkili. Dövlət və Bələdiyyə İdarəçiliyi üzrə xaricdə təcrübə və 1999-2014-cü illər Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Bələdiyyəsinin üzvü, Sosial Məsələlər Üzrə Daimi Komissiyada Sədrlik.

ELMİ NƏŞRLƏR (2021-2023-CÜ İLLƏR): 

Kitab -“Belt and Road Initiative (BRI): Chins Global Business Footprint” Chapter 9:/Belt and Road initiative and the Central Corridor: Logistics bridge between China, the Caspian, and Europe/Book. Published by the Centre for Business@Economic Research 79 College Road Harrow, Middlesex HA 2, 9 PG, UK. The publication month @ year: June 2021 www.amazon.com;
Dərs vəsaiti. Həmmülif. Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin müsair problemlər. “Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin müasir problemləri”. Bakı 2022;
Co-author – The economic effect of the measure provided for by the Kyoto Protocol by region (as of the 2020s). Scientific Horizons/ Journal/ SCOPUS Q3/DOI: 10.48077/scihor4.2023.136. Vol. 26, No. 4, 2023. Pages 136-145);
Redaksiya heyətində Platform/Host/Aggregator: OPEN ACCESS, PROQUEST, EBSCO, SCOPUS Indeksli “International Journal of Business and Retail Management Research”, İssn 1751-8202 (Print) İssn 2056-6271 (Online) Jurnalinin Redaksiya Heyəti (www.cber.com);
Moderatorluq: Certificate of Contribution in recognition of their role as Session Chairs of Growth and Economic Development/Teaching and Learning. CBER – FUE 12-th International Conference on the Restructuring of the Global Economy (ROGE) – Towards Sustainability University of Oxford –UK. 7-8 th August 2023;
Ən yaxşı təqdimat: Certificate of Best Track Presenter as voted by fellow delegates, for the paper titled “Skills and new trends for successful management”/ CBER – FUE 12-th International Conference on the Restructuring of the Global Economy (ROGE) – Towards Sustainability University of Oxford. UK. 7-8 th August 2023;

“Skills and new trends for successful management” Certificate of Participation and Appreciation. CBER – FUE 12-th International Conference on the Restructuring of the Global Economy (ROGE) – Towards Sustainability University of Oxford –UK. 7-8 August 2023;
Certificate of Continuing Professional Development. CBER – FUE 12-th International Conference on the Restructuring of the Global Economy (ROGE) -2023 – Towards Sustainability. London, UK/ 7-8 th August 2023;
Moderatorluq – Session Chairs of 8th International Conference on Globalisation, Entrepreneurship, and Emerging Economies (ICGEEE)- University of London, UK 8-9 th December 2023;
Certificate of Continuing Professional Development. CBER – 8th International Conference on Globalisation, Entrepreneurship, and Emerging Economies (ICGEEE)- University of London, UK 8-9 th December 2023;
Certificate of activily participated International Conference on Green Growth and Circular Economy (ICGGCE -2024) organized by the Institute for Sustainable Innovation & Technology (ISIT) held on 25th – 26th January 2024 at Prague, Czech Republic;
Mədəniyyətin iqtisadiyyatında kreativ şəhərlərin rolu. “Mədəniyyətin iqtisadiyyatı: Şuşadan inkişaf impulsları” beynəlxalq elmi-praktik konfrans. 19-20 sentyabr 2022. Azərbaycan, Şuşa-Bakı;
İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpası və Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni güc. Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. №1(73) Bakı 2021;
Azad edilmiş Qarabağ ərazilərinin bərpası və iqtisadi imkanların genişlənməsi. Cənubi Qafqaz: postmünaqişə vəziyyətinin siyasi – hüquqi aspektləri. Məqalələr toplusu. Bakı. Elm və təhsil.2021
Azərbaycanda yeni regional siyasətin formalaşması gütbləşmiş və innovasiyalı əsas prinsipləri. “Qarabağda yeni iqtisadi quruculuğu: Ağdamdan inkişaf impulsları” mövzusunda Elmi-praktik konfrans. Ağdam, sentyabr 2021;
2015-2023-cü illər üzrə 10 sayda DİA-da Respublika Elmi-Praktik Konfransların təşkili.