loader image

Dia.edu.az

N Ə Ş R L Ə R
 

 

Sıra  №-si Müəllif Kitabın adı Nəşr  ili Üz qabığı
1. Bədəlov Ə., Azadov E., Mehdiəliyev A. “Теория игр” учебное пособие   1995    
2. Ə.Bədəlov “Əməliyyatların Tədqiqi” metodiki vəsait 1997    
3. Hüseynova X.M. “Statistika kursunun qiymət indeksi”  mövzüsu üzrə metodik vəsait 2003  
4.

M.Şahverdiyev,Ü.Məmmədova,

T.Şəmiyev,N.Şəfiyev

Riyaziyyat,Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi

statistikanın elementləri

2015
5. Mehdiəliyev Ağamehdi “Microsoft Exsel statistik funksiyalar” 2013
 6.   K.Ə.Cəlilov, V.Y.Məstəliyev,   S.Z.Əhmədov    İnteqral tənliklər 2013
7. Abasov E., Hüseynova X., Qurbanov P. “Операционный и производственный менеджмент” 2014    
8. Bədəlov Ə. “İdarəetmədə mədelləşdirmə kursunun mühazirə mətnləri” 2015  
9. Abbasov T.A., Elyaşina A.A., Nəcəfov X.İ. “Avtomatlaşdırılmış bank informasiya sistemləri” 2017  
10.  E.Abasov, O.Muxtarova “Сборник лекций по финансовой математике” 2017
11. A.Mehdiəliyev, Ə.Həsənov “Elekron hökumətin konseptual əsasları”  2017
12. S.A.Çinani “Ali riyaziyyat” dərs vəsaiti 2017  
13. E.Abasov, Ş.Mustafaeva “İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası” 2017  
14. Ş.Həsənli, A.Əliyev “JAVA yeni başlayanlar üçün” 2017
15. Elmi redaktor  E.Abasov “Mühazirələr toplusu”  2017  
16. Abasov E., Hüseynova X., Qurbanov P. “Статистический анализ и финансовая диагностика экономической деятельности предприятия” 2017
17.   E.Abasov, O.Muxtarova Учебно-методическое пособие по Высшей математике 2017  
 18. Ровшан Гумбаталиев Рагима Джалилова Лабораторный практикум по предмету “Информатика и ИКТ”  2018  
 19, Кязим-заде А.К. Алиев С.Ф.  Основы компьютерной техники  2018   
 20.  A.İ.Qurbanov, R.A.Abdullayeva, A.Ə.Əliyev   İnformatikanın əsasları  2018  
 21. Kazım-Zadə A.K. Əliyeva S.F.  Kompüter texnikasının əsasları  2018  
 22.  N.H.Qurbanova        D.A.Talıbova                                                                           İnformatikanın əsasları  2018  
 23.      Rövşən.Z.Hümbətəliyev Rəhimə Q. Cəlilova                                    “İnformatika və İKT” kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair praktikum  2018  
24.     Qərbi Kaspi Universiteti          Ali riyaziyyat kursu – SIRALAR Курс высшей математики – РЯДЫ  2018  
25. S.Qasımova, Ü.Məmmədova Riyaziyyat, Ali cəbr, (dərs vəsaiti) 2016
26.       Y.M.Əliyeva, A.M.Əliyev          Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi (dərs vəsaiti)            
 27.     Rəna Hacıyeva, Binnət Xəlilov                  Coğrafi informasiya sistemləri  2017    
28.     Z.Ə.Qasımov, R.C.Hacıyeva                     Rabitə kanallarında və şəbəkədə siqnalların emalı  2017    
 29.     E.Q.Həsənov                      Ümumi Fizika – kursu üzrə mühazirələr toplusu  (dərs vəsaiti)  2019   
30. E.A.Abbasov, S.A.Əlizadə, P.Ə.Qurbanov Bank marketinqi  2020
31. M.S.Balacayev, M.M.İslamov Kütləvi xidmətlər və oyunlar haqqında  2011
32. A.Mehtəliyev,F.Əhmədov Bakalavr hazırlığı üçün İNFORMATİKA fənninin proqramı 2006
33. S.Cahangirova, A.Mehtəliyev “Информационные системы в управлении”, ПРОГРАММА курса для подготовки магистров 2006
34. M.Şahverdiyev, F.Məsimov, N.Əhmədov,  Ü.Məmmədova RİYAZİYYAT, səralar nəzəriyyəsi, dərs vəsaiti III hissə  
35. Elçin Həsənov,Asif Paşayev,Qabil Əliyev “Baytlar kainatı və ya 8BİT-dən Google”  
36. E.AşAbasov, T.A.Abbasov, A.A.Elyaşina, X.İ.Nəcəfov “İqtisadi-maliyyə informasiya texnologiyaları və sistemləri” 2021