loader image

Dia.edu.az

Sənədlərlə iş və arxiv şöbəsinin müdiri - Əliyeva Sevil Museyib qızı 

  Ümumi şöbə öz fəaliyyətində yardım qanunları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin hazırlanması və təhvil verilməsi, Təhsil proqramı normativ aktları, “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarəetmə və təşkilatlarda işçilərin təklifi, ərizəsi və işlərində kargüzarlığın aparılması” qaydaları, Akademiyanın Nizamnaməsi fəaliyyət göstərə bilər. Akademiyanın inzibati-idarəçilik strukturunun əsas aparıcı şöbəsindən biridir. Umumi şöbəyə operativ idarəçilik müdiri tərəfindən həyata keçirilir və şöbənin fəaliyyətini təşkil edir. Şöbə xidməti funksiyaları yerinə yetiriləcəkdir: – Akademiyanın struktur bölümü kargüzarlıq işlərinin aparılması üçün metodik rəhbərliyi həyata keçirir, kargüzarlıq sistemi təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır, onun fəaliyyətini təşkil edir; – Akademiyaya daxil olmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamlarını Milli Məclisin sənədləri, Nazirlər Kabineti və Başqa İcra Hakimiyyətləri təşkilatlarının rəhbərliyi və sərəncamlarının uçotunu almaq və saxlanması mümkündür; – Yuxan təşkilatlarının işləri, sərəncamları, əmrləri və Akademiyamn inzibati-təsərrüfat xidmətlərinə dair süd metodikası, normativlər və digər göstərici materialları ilə rektoru tanışlıq və onun göstərişi ilə köməklik göstərilməsi; – Akademiyaya təşkil edilmiş xidmət sənədləri, vətəndaşların müraciətləri və digər korrespondensiyaların qəbulu, qeydiyyatdan keçmə, sonra tanışlığın rektora təqdim edilməsi; – Rektorun dərk etməsinə uyğun olaraq sənədləşmə struktur bölmələrinin rəhbərlikləri ilə tanış olmaq və icraçılara çatdırmaq; – Sənədlərin vaxtında və düzgün tərtib edilməməsinə, rəsmiləşdirmə və çatdırılma nəzarət edir; – xidmət sənədlərinin çap olunmasını və çoxaldılmasını təşkil edir; – Əmr və Sərəncamların layihələrinin inkişaf etdirilməsi normativ aktlara, yuxarı təşkilatların göstərişlərinə uyğun olaraq yoxlanılır və sonra çapa verilir; – Qanun səciyyəli sənədlərin işlənib hazırlanmasında iştirak edir; – Əmr, məktub və başqa xidmət sənədlərinin layihələrinin Qanunlara uyğunluğunu yoxlamış rəy və təkliflərini verir; – Müvafıq İcra Hakimiyyət orqanlarının məktub və sorğularına əsaslandırılmış cavabların hazırlanmasında iştirak edir; – Akademiya ala biləcək irad və iddiaları hazırlayır; – Hüquq-mühafizə orqanlarında Akademiyanın qanuni imkanları kimi iştirak edir və onun qanuni mənafeyini müdafiyə edir; – Qüvvədə olan qanunlara və digər qanuni aktlara dəyişikliklər və əlavələr edilməkdə olan Akademiyanın strukturlarını dəyişməklə tanış edir; – Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının arxivi haqqında əsasnaməyə əsaslanan arxiv işlərini təşkil edir, struktur bölmələrinin sənədlərinin düzgün formalaşdırılması, onların saxlanma müddətinin təşkili və arxivə lazımi sənədlərin təhvil verilməsi üçün praktiki kömək; – Sənədlərin saxlanma prosesini davam etdirmək və məhv etmək üçün ayırma işini davam etdirmək üçün Akademiyada da Ekspert Komissiyası fəaliyyət göstərir; – Ekspert Komissiyası öz işində «Milli arxiv fondu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununu və idarəsini dəstəkləyir. sonrakı siyahını, idarəetmə sistemində yuxarı orqanların normativ sənədlərini və sərəncamlarını qəbul etməyi öyrənin; Kargüzarlıqda başa çatmış sənədlər, materiallar və qeydiyyat kitabları hazırlanır Akademiyanın arxivinə təhvil verir və xidmət sənədlərinin sənədlərini qoruyur.  

Telefon- (994 012) 492-54-22
E-poçt- genoffice@dia.org.az