loader image

Dia.edu.az

SİLLABUSLAR
 1. “BULUD” texnologiyaları və hesablamaları
 2. Analitik həndəsə
 3. Diferensial tənliklər
 4. Diskret riyaziyyat
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 6. Ekonometrika
 7. Ədədi üsullar
 8. Ədədi üsullar – 2
 9. Xətti cəbr
 10. Xətti cəbr və riyazi analiz
 11. İdarəetmədə riyazi üsullar
 12. İKT-baza kompüter bilikləri
 13. İnformasiya (üfbs) texnologiyaları (ixtisas üzrə)
 14. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
 15. İnformasiya təhlükəsizliyinin menecmenti və İT-risklərin idarə olunması
 16. İnformasiyanın qorunması üsulları
 17. Kompleks analiz
 18. Kompüter arxitekturası və əməliyyatlar sistemi
 19. Kompüter qrafikası və müasir qrafik interfeyslər
 20. Kompüter şəbəkələri
 21. Qraflar nəzəriyyəsi
 22. Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalari və informasiya təhlükəsizliyi
 23. Obyektyönümlü proqramlaşdırma
 24. Optimallaşdırma üsulları
 25. Paralel paylanan hesablamalar
 26. Proqramlaşdırmanın əsasları – 2
 27. Proqramlaşdırmanın əsasları – 1
 28. Rəqəmsal kommutasiya sistemləri və rabitə şəbəkələri
 29. Riyazi analiz – 2
 30. Riyazi analiz –1
 31. Statistika
 32. Web texnologiyalar