loader image

Dia.edu.az

SİLLABUSLAR
 1. “BULUD” texnologiyaları və hesablamaları
 2. Analitik həndəsə
 3. Diferensial tənliklər
 4. Diskret riyaziyyat
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 6. Ekonometrika
 7. Ədədi üsullar
 8. Ədədi üsullar – 2
 9. Xətti cəbr
 10. Xətti cəbr və riyazi analiz
 11. İdarəetmədə riyazi üsullar
 12. İKT-baza kompüter bilikləri
 13. İnformasiya (üfbs) texnologiyaları (ixtisas üzrə)
 14. İnformasiya təhlükəsizliyinin menecmenti və İT-risklərin idarə olunması
 15. İnformasiyanın qorunması üsulları
 16. Kompleks analiz
 17. Kompüter arxitekturası və əməliyyatlar sistemi
 18. Kompüter qrafikası və müasir qrafik interfeyslər
 19. Kompüter şəbəkələri
 20. Qraflar nəzəriyyəsi
 21. Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalari və informasiya təhlükəsizliyi
 22. Obyektyönümlü proqramlaşdırma
 23. Optimallaşdırma üsulları
 24. Paralel paylanan hesablamalar
 25. Proqramlaşdırmanın əsasları – 2
 26. Proqramlaşdırmanın əsasları – 1
 27. Rəqəmsal kommutasiya sistemləri və rabitə şəbəkələri
 28. Riyazi analiz – 2
 29. Riyazi analiz –1
 30. Statistika
 31. Web texnologiyalar