loader image

Dia.edu.az

Bakalavr pilləsində

 

 1.  Azərbaycanın xarici siyasəti
 2.  ABŞ və Avropa dövlətlərinin müasir xarici siyasəti
 3.  Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi
 4.  Beynəlxalq təşkilatlar
 5.  Dünya siyasəti
 6.  Diplomatik protokol
 7.  Beynəlxalq təhlükəsizlik
 8.  Yaxın və Orta Şərq ölkələrin müasir xarici siyasəti
 9.  Geosiyasət
 10.  Diplomatiya və konsulluq xidməti
 11.  Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi.
 12.  Müasir inteqrasiya prosesləri.
 13.  Xarici siyasət
 14.  Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü.
 15.  Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri.
 16. Azərbaycanın geosiyasəti.

 

Magistratura pilləsində

 

1. Beynəlxalq münaqişələr və onların nizamlanması

2. Beynəlxalq münasibətlər elminin müasir problemləri

3. Beynəlxalq münasibətlərdə din amili

4. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları və Azərbaycan

5. Diplomatiya və konsulluq hüququ

6. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ  münaqişəsi

7. Ümumavropa prosesləri

8. Xəzəryanı ölkələrin müasir-siyasi problemləri

10. Xarici siyasətin proqnozlaşması metodu və metodologiyası

11. Beynəlxalq münasibətlərin tarixi və metodologiyası.

12. Müasir diplomatiya