loader image

Dia.edu.az

TƏŞKİL OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLAR

“Dövət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrası tərəfindən aşağıdakı  üç  beynəlxalq konfrans təşkil edilmişdir:

-5-6 dekabr 2011-ci ildə “Səmərəli Dövlət İdarəçiliyi: Zamanın Çağırışları” adlı beynəlxalq konfrans.

-5 iyun 2017-ci ildə “Müasir Dövlət Qulluğu: yeni paradiqmalar, innovasiyalar və təcrübələr” adlı beynəlxalq konfrans.

-5-6 dekabr 2019-cu ildə “Dövlət qulluğunda insan resurslarının idarə edilməsi: Beynəlxalq trendlər və milli təcrübələr” adlı beynəlxalq konfrans. Kafedra 2006-cı ildən başlayaraq, hər il beynəlxalq dövlət qulluğu gününə həsr olunmuş Respublika elmi konfranslarının hazırlanması və keçirilməsində yaxından iştirak edir.