Dia.edu.az

Dövlət İdarəçilik Akademiyası əməkdaşının məqaləsi Türkiyənin nüfuzlu jurnalda dərc edilib

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Idarəçilik Akademiyasının İnzibati İdarəetmə fakültəsinin dekan müavini Anar Şükürovun Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü: Azerbaycan. Asan Hizmet örneği” (Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələrin rolu: Azərbaycan. ASAN Xidmət nümunəsində) adlı məqaləsi 27 yerli və beynəlxalq indekslər üzrə tanınan “Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi”nin IV Cildinin 2-ci nömrəsində çap edilmişdir.

Məqaləni oxumaq üçün aşağıdakı linklə keçid edə bilərsiz:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mana/issue/64779