loader image

Dia.edu.az

08

Apr

2024

Doktorantura və dissertanturaya qəbul

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 2024-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir   Doktorantura Elm sahələri və ixtisaslar   Şifrələr Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla əyani…

  • 00:0000:00(August 01, 2024)

03

Apr

2024

ELMİ KONFRANS

E L A N 29 aprel 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidentiyanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti”kafedrasının “Azərbaycanda müasir idarəetmə formaları: yeni reallıqlar vəperspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransı  keçiriləcəkdir. Tezislər aşağıdakı istiqamətlər…

  • 00:0000:00(August 01, 2023)

16

Mar

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 aprel 2024-cü il saat 13.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Sevinc Qənbər qızı Həsənova   “DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ STRESİN İDARƏOLUNMASIVƏ ARADAN QALDIRILMASI”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə…

  • 00:0000:00(May 31, 2024)

16

Mar

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 aprel 2024-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Lalə Afiq qızı Cəfərova   “İCTİMAİ SƏHİYYƏ SİSTEMİNDƏ BİOETİKPRİNSİPLƏR: AZƏRBAYCANIN SİYASİKURSU VƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ”    mövzusunda…

  • 00:0000:00(May 31, 2024)

06

Mar

2024

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı   02 may 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 101-ci…

  • 00:0000:00(June 30, 2024)

05

Mar

2024

E L M İ S E M İ N A R

    06 mart 2024-cü il saat 14.30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən 5901.01 – Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə Elmi seminarda Nihad Nəsiman oğlu Yaqublunun…

  • 00:0000:00(June 01, 2024)

02

Mar

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

04 aprel 2024-cü il saat 13.30-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Hasan Sıddıq oğlu Karademir   “TÜRKİYƏNİN CƏNUBİ QAFQAZDA İQTİSADİ MARAQLARI(XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri)”    mövzusunda Siyasi…

  • 00:0000:00(July 31, 2024)

01

Mar

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

04 aprel 2024-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Lalə Abbas qızı Talıbova   “ABŞ-RUSİYA MÜNASİBƏTLƏRİNDƏCƏNUBİ QAFQAZ REGIONUNUN YERİ VƏ ROLU”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə…

  • 00:0000:00(July 31, 2024)