loader image

Dia.edu.az

16

Fev

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 mart 2024-cü il saat 13.30-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Xətai Məqsəd oğlu Salmanov   “MÜASİR DÖVRDƏ DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNİN NƏZARƏT SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ”    mövzusunda Siyasi elmlər…

  • 00:3000:00(April 30, 2024)

29

Yan

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

29 fevral 2024-cü il saat 13.30-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Rəna Arif qızı Kərimova   “ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASI İQTİDARI DÖVRÜNDƏTÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİ (SİYASİ…

  • 00:0000:00(March 31, 2024)

27

Yan

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

29 fevral 2024-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Nuran Natiq qızı Məmmədli   “MÜASİR ŞƏRAİTDƏ VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİNFORMALAŞMASINDA SİYASİ İNSTİTUTLARIN YERİ VƏ ROLU”    mövzusunda…

  • 00:0000:00(March 31, 2024)

22

Yan

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

22 fevral 2024-cü il saat 11.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Sənubər Adışirin qızı Babaşova   “MÜASİR BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRDƏ GÜCFAKTORUNUN QÜTBLƏŞMƏYƏ TƏSİRİ”   mövzusunda Siyasi elmlər üzrə…

  • 00:0000:00(March 31, 2024)

22

Yan

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

22 fevral 2024-cü il saat 13.30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Şeyda İsmail qızı Çevikel   “POSTSOVET ÖLKƏLƏRİNİN XARİCİ SİYASƏT KURSLARININMÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ: AZƏRBAYCAN VƏ QIRĞIZISTAN NÜMUNƏSİNDƏ”  …

  • 00:0000:00(March 31, 2024)

21

Yan

2024

ELMİ SEMİNAR

26 yanvar 2024-cü il saat 12.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının nəzdindəfəaliyyət göstərən 5904.01 – Siyasi institutlar və sistemlər ixtisası üzrə Elmi seminarda Nigar Fariz qızı Adilovanın…

  • 00:0000:00(February 14, 2024)

25

Dek

2023

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı     25 dekabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlətİdarəçilik Akademiyası və Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığıilə Azərbaycan xalqının Ümummilli…

  • 00:0000:00(December 31, 2025)

21

Dek

2023

ELMİ SEMİNAR

25 dekabr 2023-cü il saat 11.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının nəzdindəfəaliyyət göstərən 5901.01 – Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə Elmi seminarda Lalə Abbas qızı Talıbovanın “Место и роль…

  • 00:0000:30(January 10, 2024)