Dia.edu.az

15

May

2022

Elmi-praktiki konfrans

E L A N       Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 27 may 2022-ci il tarixində “İdarəetmədə yeni trendlər və paradiqmalar” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçiriləcəkdir.          Ölkə iqtisadiyyatının davamlı və keyfiyyətli inkişafının idarə…

  • 00:00 - 00:00 (22.08.2022)

13

May

2022

E L A N

E L A N Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun olaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında…

  • 00:00 - 00:00 (25.10.2022)

04

May

2022

E L A N

   6 may 2022-ci il tarixində saat 10:00-da   Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan   olmasının 99-cu  ildönümünə həsr olunmuş doktorant və dissertantların “HEYDƏR ƏLİYEVİN DÖVLƏTÇİLİK İDEYALARI VƏ VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ TARİXİ QƏLƏBƏMİZİ ŞƏRTLƏNDİRƏN ƏSAS AMİLLƏR” mövzusunda…

  • 00:00 - 00:00 (31.01.2022)

30

Apr

2022

E L A N

“31” may 2022-ci il saat 14:00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya Şurasının iclasında Rəna Arif qızı Kərimova “ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASI İQTİDARI DÖVRÜNDƏTÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİ (SİYASİ…

  • 00:00 - 00:00 (20.07.2022)

30

Apr

2022

E L A N

“31” may 2022-ci il saat 11:00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Ülfət Rüfət oğlu Mehdiyev   “İNSAN KAPITALI AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ DAVAMLI INKIŞAFININ FAKTORU KIMI”    mövzusunda…

  • 00:00 - 00:00 (31.07.2022)

23

Apr

2022

E L A N

24 may 2021-ci il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Həmdulla Firudin oğlu Məmmədov “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT QULLUĞUSİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏİNNOVASİYALARIN TƏTBİQİ ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi …

  • 02:30 - 00:00 (07.06.2022)

23

Apr

2022

E L A N

24 may 2021-ci il saat 14.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Günel Şahin qızı İsmayılzadə “Aİ-NİN VƏ ABŞ-IN CƏNUBİ QAFQAZ ÜZRƏ XARİCİSİYASƏTİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə…

  • 00:30 - 00:00 (30.06.2022)

19

Apr

2022

E L M İ S E M İ N A R

E L A N FD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində Beynəlxalq münasibətlərixtisası üzrə 22.04.2022-ci il tarixdə saat 14.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası Keçid üçün link : Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/2112752021?pwd=eE43V3d2ZHlJQjN4RWwrMzVVQXJ2Zz09 Meeting ID: 211 275 2021Passcode: 123456  

  • 00:00 - 00:00 (31.07.2022)