loader image

Dia.edu.az

About Us

Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on the Establishment of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan

It was established on the basis of the Baku Institute of Social Management and Political Sciences by the Decree of the President dated January 3, 1999. The Academy was established on September 1, 1999.

In order to build the training of specialists for the field of public administration in accordance with modern requirements, to increase their professionalism, to organize research in the field of public administration and to strengthen the analytical and information support of this field, I decide:

AAA_4554RR

News

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında təlim: Yeni çağırışlar kontekstində gənclər siyasəti

05.02.2024

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında (DİA) Dövlət…

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında elmi konfrans keçirilib

01.02.2024

31 yanvar 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında…

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 20 Yanvara həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilib

18.01.2024

Yanvarın 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında…

Azərbaycan enerji strategiyasına görə dünya liderləri sırasındadır

17.01.2024

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İafəçilik Akademiyasının rektoru, akademik…

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının üç tələbəsi “Heydər Əliyev adına təqaüd”ə layiq görülüb

11.01.2024

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının üç tələbəsi…

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəlliminin məqaləsi Scopus elmmetrik bazası tərəfindən indekslənən jurnalda dərc edilib

09.01.2024

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Davamlı inkişafın…

216
Teachers
9
Specialties
12
Departments
2257
Stundets
216
Teachers
9
Specialties
12
Departments
2257
Stundets

Heydar Aliyev State School of Management

Daha Ətraflı

Heydar Aliyev State School of Management

Daha Ətraflı

ANNOUNCEMENTS

16

Feb

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 mart 2024-cü il saat 13.30-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Xətai Məqsəd oğlu Salmanov   “MÜASİR DÖVRDƏ DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNİN NƏZARƏT SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ”    mövzusunda Siyasi elmlər…

  • 00:3000:00(April 30, 2024)

29

Jan

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

29 fevral 2024-cü il saat 13.30-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Rəna Arif qızı Kərimova   “ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASI İQTİDARI DÖVRÜNDƏTÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİ (SİYASİ…

  • 00:0000:00(March 31, 2024)

27

Jan

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

29 fevral 2024-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Nuran Natiq qızı Məmmədli   “MÜASİR ŞƏRAİTDƏ VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİNFORMALAŞMASINDA SİYASİ İNSTİTUTLARIN YERİ VƏ ROLU”    mövzusunda…

  • 00:0000:00(March 31, 2024)

No Events Available