Dia.edu.az

  • 20.12.2021 - 02:00

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

BD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində 5908.01 – Siyasi nəzəriyyə ixtisası üzrə 21.12.2021-ci il tarixdə saat 15.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası

 

keçid üçün: ELMİ SEMİNAR

 

Konaransın identifikatoru: 675 814 9820

Giriş üçün şifrə:                   123456