loader image

Dia.edu.az

23

May

2024

ELMİ PRAKTİKİ KONFRANS

E L A N “İdarəetmə və iqtisadiyyatda 2030 trendləri” mövzusunda 2024-cü il 7 iyun tarixində Respublika Elmi-Praktik Konfransını keçirilməsi planlaşdırılmışdır Ali Baş Komandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu 44 günlük…

  • 00:0000:00(July 01, 2025)

05

May

2024

ELMİ SEMİNAR

  08 may 2024-cü il saat 10.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının Elmi seminarda   Üzeyir Habil oğlu Mustafayevin “iKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏN SONRA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REGİON DÖVLƏTLƏRİ İLƏ…

  • 00:0000:00(May 31, 2024)

23

Apr

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

23 May 2024-cü il saat 13.30-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Nihad Nəsiman oğlu Yaqublu   “ABŞ-DA VƏ QƏRBİ AVROPADA YENİ SİYASİCƏRƏYANLARIN BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRƏTƏSİRİ”    mövzusunda Siyasi elmlər…

  • 00:0000:00(July 30, 2024)

16

Apr

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

23 May 2024-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Aynur Arif qızı Əlişanova   “MÜNAQİŞƏLƏRİN NİZAMLANMASINDABEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN ROLU”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi…

  • 00:0000:00(August 27, 2024)

08

Apr

2024

Doktorantura və dissertanturaya qəbul

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 2024-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir   Doktorantura Elm sahələri və ixtisaslar   Şifrələr Cəmi Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla əyani…

  • 00:0000:00(August 01, 2024)

03

Apr

2024

ELMİ KONFRANS

E L A N 29 aprel 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidentiyanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti”kafedrasının “Azərbaycanda müasir idarəetmə formaları: yeni reallıqlar vəperspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransı  keçiriləcəkdir. Tezislər aşağıdakı istiqamətlər…

  • 00:0000:00(August 01, 2023)

16

Mar

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 aprel 2024-cü il saat 13.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Sevinc Qənbər qızı Həsənova   “DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ STRESİN İDARƏOLUNMASIVƏ ARADAN QALDIRILMASI”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə…

  • 00:0000:00(May 31, 2024)

16

Mar

2024

DİSSERTASİYA ŞURASI

18 aprel 2024-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Lalə Afiq qızı Cəfərova   “İCTİMAİ SƏHİYYƏ SİSTEMİNDƏ BİOETİKPRİNSİPLƏR: AZƏRBAYCANIN SİYASİKURSU VƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ”    mövzusunda…

  • 00:0000:00(May 31, 2024)