preloader-matrix

Dia.edu.az

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərovun Azərbaycan qəzetində “İnnovativ idarəçilik güclü dövlətin təməlidir” adlı məqaləsi çap edilmişdir.

 Keçid üçün link:

https://www.azerbaijan-news.az/uploads/documents/pdf/1-12pdf-1624398872.pdf