Dia.edu.az

13

Dec

2021

E L A N

 14 yanvar 2022-ci il tarixində saat 1400 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BЕD 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Kənan Hüseyn oğlu Allahverdiyev   “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ETNOSİYASİ ASPEKTLƏRİ”  mövzusunda Siyasi…

  • 08:00 - 02:30 (31.01.2022)

20

Dec

2021

E L M İ S E M İ N A R

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində 5908.01 – Siyasi nəzəriyyə ixtisası üzrə 21.12.2021-ci il tarixdə saat 15.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası   keçid üçün: ELMİ SEMİNAR   Konaransın identifikatoru:…

  • 02:00 - 00:30 (31.01.2022)

27

Dec

2021

E L A N

28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 11:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Nazilə Bəxtiyar qızı Durmazoğlu   “QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AVROPA İTTİFAQIÖLKƏLƏRİNDƏ MİQRASİYA SİYASƏTİ”  mövzusunda Siyasi…

  • 00:00 - 00:00 (31.01.2022)

27

Dec

2021

E L A N

 28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 14:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Şəfəq Fərman qızı Mustafayeva   “FRANSANIN CƏNUBİ QAFQAZDAGEOSİYASİ MARAQLARI”  mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi …

  • 01:00 - 00:00 (31.01.2022)