preloader-matrix

Dia.edu.az

 Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının müəllimlərinin

 

SİYAHISI 

Əli Məhəmmədəli oğlu Həsənov

 Kafedra müdiri

   

Əhmədov Elçin İldırım oğlu

       1 ştat

 prof.

s.e.d.

Rəhimova Nafilə Kamal qızı

       1 ştat

 dos.

s.e.f.d.

Kərimova Natəvan İlyas qızı

       1 ştat

 dos.əv.

s.e.f.d.

Şammadov Fuad Sərhad oğlu

       1 ştat

müəllim

 

Süleymanova Nəsrin Mehman qızı

       1 ştat

b/m

 s.e.f.d.

Möhbəliyeva Səfiyyə Əli qızı

    0,5 ştat əsas

müəllim

 

Əliyeva Məhsəti Məmməd qızı

    0,5 ştat əlavə

dos.əv.

s.e.f.d.

Güləliyeva Afət Ağabala qızı

    0,5 ştat əlavə

 b/m

s.e.t.d

Qurbanov Oktay Südeyif oğlu

    0,5 ştat əlavə

 b/m

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

    0,25 ştat əlavə

 prof.

t.e.d.

Bağırov Elmir Məmməd oğlu

    0,25 ştat əlavə

 b/m

s.e.f.d.

Əsgərzadə Aygün Mübariz qızı

    0,25 ştat əlavə

müəllim

s.e.f.d.

Nəsirov Elman Xudam oğlu

     saat heasbı

prof.ə.v

s.e.d.