preloader-matrix

Dia.edu.az

Dillər kafedrası haqqında məlumat

 

1999-cu il Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında  Dövlət  İdarəçilik Akademiyası  yaranan tarixdən   Dillər  kafedrası  fəaliyyət  göstərir.

Dillər  kafedrasında bütün ixtisaslarda  Azərbaycan Dilində Işgüzar və Akademik Kommunikasiya, rus, ingilis, alman, fransız və çin  dilləri tədris olunur.

Kafedra tərəfindən  xarici dilin tədrisində dünya təcrübəsinə istinadən innovativ metodlardan geniş istifadə edilir.Bu yolla dərslərin keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı tələbələrin dərs prosesində aktivliyini artırmaq, idraki fəaliyyətlərinin inkişafına nail olmaları üçün idraki təfəkkürün inkişafını ön plana çəkirlər. Müəllimlər tələbələrin dili yaxşı qavramaları üçün ayrı-ayrı dil vahidləri üzərində geniş müşahidələrə istiqaməti verərək tələbələri yaradıcı axtarışa həvəsləndirir, linqvistik bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsində daim yardımçı olurlar. Tələbələrin imtahanlarda yaxşı nəticə əldə etmələri üçün yüksək bilik aşılayırlar.

Kafedrada çalışan müəllimlər,işlərinə məsuliyyətlə yanaşır,  tədrisin müxtəlif  istiqamətləri üzrə elmi  məqalələr, dərs vəsaitləri, yeni proqramlar tərtib edirlər.

Bundan başqa  kafedrada tədris olunan  dilləri 1 nəfər elmlər doktoru, professor; 13 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru; dosent; 6  nəfər baş müəllim, 5 nəfər  isə  müəllim tədris edir. Dilin tədrisi üçün kafedranın müəllimləri müxtəlif dil qurumları  ilə, o cümlədən səfirliklərlə və beynəlxalq təşkilatlarla   yaxından əlaqə saxlayır və bir çox elmi konfranslarda, simpoziumlarda, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə fəal iştirak edirlər.

Hal-hazırda kafedraya filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəfiyeva Ülkər Nəriman qızı rəhbərlik edir.

Kafedranın əməkdaşları:

N

Soyadı Adı Atasının adı

Vəzifəsi

1

Ülkər Şəfiyeva Nəriman qızı

 Kafedra müdiri

2

Yusif  Mürsəl oğlu Ağayev

 dosent

3

Ziyəddin Həmil oğlu Məhərrəmov

dosent

4

Abdülrəhimova Könül Elmar qızı

dosent

5

Hüseynova Tamilla Məmməd Rza qızı

müəllim

6

Osmanova Məlahət Nazim qızı

dosent

7

Əhmədova Lalə Fərman qızı

 professor

 8

Zülfüqarova Fərqanə Sübhan qızı

 dosent

 9

Fərmanova Aynur Ramiz qızı

 dosent

 10

Ömərova Gülsərən Hamlet qızı

 Baş müəllim

 11

 Gözəlova Nigar Rəhim qızı

 Baş müəllim

 12

 Əhmədova Zemfira Rafik qızı

 Baş müəllim

 13

 İsmayılova Solmaz Məmmədəli  qızı

 Baş müəllim

 14

 Əliyeva Səbinə Arif qızı

 Baş müəllim

 15

 Muğanlinskaya Günel Vaqif qızı

 Baş müəllim

 16

 Əsədova Adilə Yaqub qızı

 dosent

17

İsgəndərli Məryam Xaliq qızı

müəllim

18

İbrahimova  Nabat  Fuad  qızı

müəllim

19

Abdullayeva Çinarə  Vaqif qızı

müəllim

10

Əsədova  İradə  Fərhad qızı

müəllim

21

Abdurəhmanova  Fidan  Nizaməddin qızı

dosent

22

İsmixanova Gülxanım Tofiq qızı

dosent

23

Bədəlova  Sevda   Hüseynağa qızı

müəllim

24

Məmmədov Aydın Əşrəf  oğlu

müəllim

25

Rzayeva  Aygün  Əlimusa qızı

müəllim

26

Maqsudova  Günay  İlham qızı

müəllim

27

Sadıqova Nərmin Nəvvab qızı 

laborant

28