preloader-matrix

Dia.edu.az

Dillər kafedrası haqqında məlumat

 

1999-cu il Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında  Dövlət  İdarəçilik Akademiyası  yaranan tarixdən   Dillər  kafedrası  fəaliyyət  göstərir.

Dillər  kafedrasında bütün ixtisaslarda  Azərbaycan Dilində Işgüzar və Akademik Kommunikasiya, rus, ingilis, alman, fransız və çin  dilləri tədris olunur.

Kafedra tərəfindən  xarici dilin tədrisində dünya təcrübəsinə istinadən innovativ metodlardan geniş istifadə edilir.Bu yolla dərslərin keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı tələbələrin dərs prosesində aktivliyini artırmaq, idraki fəaliyyətlərinin inkişafına nail olmaları üçün idraki təfəkkürün inkişafını ön plana çəkirlər. Müəllimlər tələbələrin dili yaxşı qavramaları üçün ayrı-ayrı dil vahidləri üzərində geniş müşahidələrə istiqaməti verərək tələbələri yaradıcı axtarışa həvəsləndirir, linqvistik bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsində daim yardımçı olurlar. Tələbələrin imtahanlarda yaxşı nəticə əldə etmələri üçün yüksək bilik aşılayırlar.

Kafedrada çalışan müəllimlər,işlərinə məsuliyyətlə yanaşır,  tədrisin müxtəlif  istiqamətləri üzrə elmi  məqalələr, dərs vəsaitləri, yeni proqramlar tərtib edirlər.

Bundan başqa  kafedrada tədris olunan  dilləri 1 nəfər elmlər doktoru, professor; 13 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru; dosent; 6  nəfər baş müəllim, 5 nəfər  isə  müəllim tədris edir. Dilin tədrisi üçün kafedranın müəllimləri müxtəlif dil qurumları  ilə, o cümlədən səfirliklərlə və beynəlxalq təşkilatlarla   yaxından əlaqə saxlayır və bir çox elmi konfranslarda, simpoziumlarda, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə fəal iştirak edirlər.

Akademiya yarandığı dövrdən 2019-cu ilin iyun ayına kimi Dillər kafedrasına  əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor Akif Əmirxan oğlu  Bayramov rəhbərlik etmişdir.

2019-cu ilin iyul ayından 2020-ci ilin oktyabr ayına qədər  “Dillər kafedrası”na filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif  Mürsəl oğlu Ağayev rəhbərlik etmişdir.

Hal-hazırda kafedraya filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəfiyeva Ülkər Nəriman qızı rəhbərlik edir.

Kafedranın əməkdaşları:
N Soyadı Adı Atasının adı Vəzifəsi
1 Yusif  Mürsəl oğlu Ağayev  Kafedra müdiri
2 Ziyəddin Həmil oğlu Məhərrəmov dosent
3 Abdülrəhimova Könül Elmar qızı dosent
4 Hüseynova Tamilla Məmməd Rza qızı müəllim
5 Osmanova Məlahət Nazim qızı dosent
6 Əhmədova Lalə Fərman qızı  professor
 7 Zülfüqarova Fərqanə Sübhan qızı  dosent
 8 Fərmanova Aynur Ramiz qızı  dosent
 9 Ömərova Gülsərən Hamlet qızı  Baş müəllim
 10  Gözəlova Nigar Rəhim qızı  Baş müəllim
 11  Əhmədova Zemfira Rafik qızı  Baş müəllim
 12  İsmayılova Solmaz Məmmədəli  qızı  Baş müəllim
 13  Əliyeva Səbinə Arif qızı  Baş müəllim
 14  Muğanlinskaya Günel Vaqif qızı  Baş müəllim
 15  Əsədova Adilə Yaqub qızı  dosent
16 İsgəndərli Məryam Xaliq qızı müəllim
17 İbrahimova  Nabat  Fuad  qızı müəllim
18 Abdullayeva Çinarə  Vaqif qızı müəllim
19 Əsədova  İradə  Fərhad qızı müəllim
20 Abdurəhmanova  Fidan  Nizaməddin qızı dosent
21 İsmixanova Gülxanım Tofiq qızı dosent
22 Bədəlova  Sevda   Hüseynağa qızı müəllim
23 Məmmədov Aydın Əşrəf  oğlu müəllim
24 Rzayeva  Aygün  Əlimusa qızı müəllim
25 Maqsudova  Günay  İlham qızı müəllim
26 Sadıqova Nərmin Nəvvab qızı  laborant
27 Ülkər Şəfiyeva Nəriman qızı  Kafedra müdiri