preloader-matrix

Dia.edu.az

“İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” kafedrasının müdiri  –   Zeynalov Yusif Ələşrəf oğlu 

 

 

Kafedranın əməkdaşları:
N Soyadı Adı Atasının adı Vəzifəsi
1 Zeynalov Yusif Ələşrəf oğlu kafedra müdiri
2 Əliyeva Roza Əli qızı  dosent
3
4
5
6
7
 8
 9

 

Telefon- (994 012)492-81-14
E-mail- languages@dia.org.az