preloader-matrix

Dia.edu.az

1.     Bakalavr pilləsində 

–       Kompüter elmləri.

2.     Magistr pilləsində

–       İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı;

–        İdarəetmədə informasiya sistemləri

–       Elektron idarəetmə;

–       Biliklərin idarə olunması;

–       İqtisadi informasiya sistemləri;

 –      Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları;

–       Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi;

–       Rəqəmsal hökumət.