preloader-matrix

Dia.edu.az

Kafedranın tarixi

 

“Dövlət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrası 1999-cu ilin sentyabrından fəaliyyət göstərir.   Kafedra akademiyanın bakalavr, magistratura, ixtisasartırma, əlavə təhsil bölmələri üzrə tədris, metodiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi işçilərin hazırlanması, ixtisaslarının artırılması işlərini həyata keçirir. Eləcə də, Akademiyada dövlət qulluqçularının əlavə təhsili sahəsində həyata keçirdiyi qısamüddətli yenidən hazırlanma və ixtisasartırma proqramlarının  dizaynı və həyata keçirilməsi kafedra ilə birlikdə təşkil edilməkdədir.

Tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirə və praktiki məşğələlərin yüksək elmi-nəzəri səviyyədə təşkil edilməsi, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, tələbə, magistrant, doktorant və dissertantların elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi, onların müzakirəsinin keçirilməsi, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənlməsi və yayılması, elmi-pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması, dövlət idarəetmə orqanlarında çalışan dövlət qulluqçularının ixtisaslarının artırılması işlərinin müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi kafedranın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdəndir. Son illərdə Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi üzrə həyata keçirilən islahatlarda xüsusilə dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsinə diqqətin artırılması bu istiqamətdə kadr hazırlığını da həyatın tələbinə çevirmişdir.