preloader-matrix

Dia.edu.az

NƏŞRLƏR

Kafedra müəllimləri tərəfindən 50-dən yuxarı dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiya nəşr olunmuşdur.  Azərbaycan, rus, türk, ingilis dillərində yüzlərlə məqalə çap olunmuşdur.