preloader-matrix

Dia.edu.az

Bakalavr hazırlığı üçün

  1. Ə.K.Bədəlov, X.M.Hüseynova. İdarəetmədə riyaziyyat. 20.02.2006, pr. № 06
  2. A.İ.Mehdiəliyev. Riyaziyyat və informatika. 14.03.2006, pr. № 12
  3. A.İ.Mehdiəliyev, F.B.Əhmədov. İnformatika. 14.03.2006, pr. № 12
  4. Ə.K.Bədəlov, X.M.Hüseynova. Sosial-iqtisadi proqnozlaşdırma. 14.03.2006, pr. № 12
  5. A.İ.Mehdiəliyev. Statistika. 22.02.2010, pr. № 13

Magistr hazırlığı üçün

6. F.B.Əhmədov. Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyaları. 14.03.2006, pr. № 12

7. S.A.Cahangirova. İdarəetmədə informasiya sistemləri. 10.03.2006, pr. № 07

      8. “Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi” ixtisaslaşması üzrə PROQRAMLAR  TOPLUSU

      9. “Rəqəmsal hökumət” ixtisaslaşması üzrə PROQRAMLAR  TOPLUSU

Müdavimlər üçün

10.  A.İ.Mehdiəliyev. İdarəetmədə informasiya texnologiyaları. 14.03.2006, pr. № 12

Dərslərdən nümunələr: