loader image

Dia.edu.az

ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN İSTİQAMƏTİ

Tədris prosesi ilə bərabər kafedranın kollektivi tərəfindən elmi-tədqiqat işləri də aparılır. Dövlət İdarəçilik Akademiyasının ümumi elmi fəaliyyətinin tərkib hissəsi olan bu fəaliyyət Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi sistemində innovativ inkişafının aktual problemlərinin elmi tədqiqatının aparılmasını nəzərdə tutulur.  Hazırda kafedra həmin problemə aid olan Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluğunda  kadr potensialının inkişafı problemləri və onların həlli yolları” adlı elmi-tədqiqat mözvusu üzərində işləyir.