preloader-matrix

Dia.edu.az

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Davamlı İnkişafın Planlaşdırılması və İdarə edilməsi kafedrasının dosenti Elşan Əhmədov Almaniyanın Kassel Universitetində Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Siyasəti və Ətraf Mühitin İdarəedilməsi bölməsində DAAD-ın postdoctoral tədqiqatçısıdır.
May 29 , 2018 – 02:17

Davamı: 

https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-einrichtungen/internationale-agrarpolitik-dach/internationale-agrarpolitik-und-umweltgovernance/arbeitsgruppe/gastwissenschaftler/elshan-ahmadov.html