preloader-matrix

Dia.edu.az

27

Дек

2021

E L A N

 28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 14:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Şəfəq Fərman qızı Mustafayeva   “FRANSANIN CƏNUBİ QAFQAZDAGEOSİYASİ MARAQLARI”  mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi …

  • 01:00 - 00:00 (31 Январь 2022)

27

Дек

2021

E L A N

28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 11:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Nazilə Bəxtiyar qızı Durmazoğlu   “QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AVROPA İTTİFAQIÖLKƏLƏRİNDƏ MİQRASİYA SİYASƏTİ”  mövzusunda Siyasi…

  • 00:00 - 00:00 (31 Январь 2022)

20

Дек

2021

E L M İ S E M İ N A R

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində 5908.01 – Siyasi nəzəriyyə ixtisası üzrə 21.12.2021-ci il tarixdə saat 15.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası   keçid üçün: ELMİ SEMİNAR   Konaransın identifikatoru:…

  • 02:00 - 00:30 (31 Январь 2022)

13

Дек

2021

E L A N

 14 yanvar 2022-ci il tarixində saat 1400 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BЕD 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Kənan Hüseyn oğlu Allahverdiyev   “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ETNOSİYASİ ASPEKTLƏRİ”  mövzusunda Siyasi…

  • 08:00 - 02:30 (31 Январь 2022)

05

Дек

2021

E L A N

FD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə 07.12.2021-ci il tarixdə saat 14.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası   keçid üçün link: https://us02web.zoom.us/j/6758149820?pwd=eVlMNmR6TW9nNkNvNUJpSzNIUmZadz09#success Konfransın identifikatoru: 675 814 9820 Giriş üçün şifrə:         …

  • 00:00 - 00:00 (31 Октябрь 2021)

29

Ноя

2021

E L A N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında…

  • 00:00 - 00:00 (30 Декабрь 2021)

23

Ноя

2021

E L A N

 24 dekabr 2021-ci il saat 14.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiyaşurasının iclasında Sevda Elbrus qızı Hüseynova   “BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRƏ ÜMUMDÜNYATİCARƏT TƏŞKİLATININ TƏSİRİ:MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə…

  • 09:30 - 00:00 (17 Январь 2022)

23

Ноя

2021

E L A N

24 dekabr 2021-ci il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında İlhamə Kavı qızı Ömərova “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RUSİYA FEDERASİYASI İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK KONTEKSTİNDƏ ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə…

  • 01:00 - 00:30 (31 Декабрь 2021)