Dia.edu.az

28

Фев

2022

E L A N

 29 mart 2022-ci il tarixində saat 14:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BFD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Elnarə İslam qızı Allahverdiyeva   “BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA MƏKANINDA YENİ MEDİYA VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ-SİYASİ…

  • 06:30 - 01:00 (30.04.2022)

24

Фев

2022

ELMİ SEMİNAR

FD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə 25.02.2022-ci il tarixdə saat 13.00-da keçiriləcək  Elmi seminarın iclasına   keçid üçün link:  ELMİ SEMİNAR   Konaransın identifikatoru: 675 814 9820 Giriş üçün şifrə:       …

  • 10:00 - 02:30 (31.03.2022)

14

Фев

2022

E L A N

15 mart 2022-ci il tarixində saat 14:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Esmira Qasım qızı Niftili   “SİYASİ AKTORUN İMİCİNİNFORMALAŞDIRILMASI PROBLEMİ:NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ ASPEKTLƏR”  mövzusunda Fəlsəfə…

  • 00:30 - 00:00 (30.04.2022)

27

Дек

2021

E L A N

 28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 14:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Şəfəq Fərman qızı Mustafayeva   “FRANSANIN CƏNUBİ QAFQAZDAGEOSİYASİ MARAQLARI”  mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi …

  • 01:00 - 00:00 (31.01.2022)

27

Дек

2021

E L A N

28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 11:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Nazilə Bəxtiyar qızı Durmazoğlu   “QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AVROPA İTTİFAQIÖLKƏLƏRİNDƏ MİQRASİYA SİYASƏTİ”  mövzusunda Siyasi…

  • 00:00 - 00:00 (31.01.2022)

20

Дек

2021

E L M İ S E M İ N A R

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində 5908.01 – Siyasi nəzəriyyə ixtisası üzrə 21.12.2021-ci il tarixdə saat 15.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası   keçid üçün: ELMİ SEMİNAR   Konaransın identifikatoru:…

  • 02:00 - 00:30 (31.01.2022)

13

Дек

2021

E L A N

 14 yanvar 2022-ci il tarixində saat 1400 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BЕD 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Kənan Hüseyn oğlu Allahverdiyev   “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ETNOSİYASİ ASPEKTLƏRİ”  mövzusunda Siyasi…

  • 08:00 - 02:30 (31.01.2022)

05

Дек

2021

E L A N

FD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə 07.12.2021-ci il tarixdə saat 14.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası   keçid üçün link: https://us02web.zoom.us/j/6758149820?pwd=eVlMNmR6TW9nNkNvNUJpSzNIUmZadz09#success Konfransın identifikatoru: 675 814 9820 Giriş üçün şifrə:         …

  • 00:00 - 00:00 (31.10.2021)