Dia.edu.az

AZƏRBAYCAN RECPUBLİKASINNIN PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASININ PROFESSOR, MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİ ADINDAN AKADEMİYANIN PROFESSORU

FUAD TEYYUB OĞLU MƏMMƏDOVU

YUBİLEY MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİK EDİR, CAN SAĞLIĞI VƏ UZUN ÖMÜR ARZULAYIRIQ!!!

                                                                                                                                                            REKTORLUQ